Regulament Campanie #NUEPACALEALA

Regulamentul campaniei promotionale #NUEPACALEALA desfasurata exclusiv online, pentru clientii magazinului www.sapunnatural.ro

Art. 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI

1.1. Organizatorul Campaniei Promotionale 1 Aprilie 2020 „#NUEPACALEALA”, denumita in cele ce urmeaza Campania, este BUZORI SILVIA CRISTINA PFA, denumita in cele ce urmeaza Organizatorul, persoana juridica romana, cu sediul in Str. Deal 7A, Magurele, Judet Ilfov, CUI 33687700, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul F23/973/2014, cont bancar RO20BTRLRONCRT0277383601 deschis la Banca Transilvania, reprezentata de doamna Silvia Buzori in calitate de Administrator.

1.2. Prezenta campanie publicitara este organizata in conformitate cu prevederile art. 48 si urmatoarele din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 si reprezinta Vanzare cu prime, pentru promovarea produselor si serviciilor oferite de catre Organizator.

1.3. Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul Regulament este finala si obligatorie pentru orice Participant la campanie. Regulamentul este intocmit si este facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

1.4. Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, pe site-ul www.sapunnatural.ro.

Art. 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica. Conform legislatiei romane, in relatiile cu persoanele juridice care participa la Campanie nu vor fi aplicabile prevederile legislatiei romane privind protectia consumatorilor, persoanele juridice neputand fi incadrate in sfera notiunii de consumator, astfel cum aceasta este definita de legislatia relevanta.

2.2. Participarea la campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

2.3. Organizatorul isi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificarile urmand a intra in vigoare dupa publicarea acestora pe site-ul www.sapunnatural.ro.

Art. 3. PERIOADA SI LOCUL DE DESFASURARE

3.1. Campania se desfasoara incepand cu ora 00.00, in data de 1 Aprilie 2020 si se incheie la ora 23.59, in aceeasi zi.

3.2. Campania se desfasoara exclusiv online, pe site-ul Organizatorului.

3.3. Campania se va desfasura numai in limita stocurilor de produse disponibile din categoria sus-mentionate, Participantii fiind informati in acest sens, in momentul confirmarii telefonice a comenzii.

Art. 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Participantii la prezenta Campanie care cumpara de minim 100 lei din magazinul online al Organizatorului, vor intra in cursa pentru castigarea unui difuzor cu ultrasunete pentru uleiuri esentiale, in valoare de 119 lei.

Castigatorul va fi anuntat atat pe pagina de Facebook a organizatorului, cat si telefonic.

4.2. Pentru a participa la Campania #NUEPACALEALA, produsele achizitionate de catre Participant trebuie sa fie in valoare de minim 100 lei, intr-o singura sesiune de cumparaturi.

4.3. Campania se aplica ori de cate ori este indeplinita conditia unei comenzi in valoare de minim 100 lei, plasata pe site-ul www.sapunnatural.ro.

Art. 5. FORTA MAJORA

5.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut, independent de vointa Organizatorului si a carui aparitie il pune in imposibilitatea de a indeplini obligatiile asumate prin acest regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice raspundere daca derularea campaniei este impiedicata sau intarziata de un caz de forta majora sau daca, urmare a unei astfel de situatii de forta majora, Organizatorul este impiedicat sa isi execute oricare din obligatiile asumate conform acestui Regulament.

Art. 6. LITIGII

6.1. Pentru exercitare dreptului de retur conform legii romane aflate in vigoare, Participantii pot trimite un e-mail la adresa office@sapunnatural.ro sau pot apela numarul de telefon 0744 132 796 de luni pana vineri, intre orele 09:00 si 18:00.

6.2. Pentru orice alte sesizari, intrebari, reclamatii, Participantii pot trimite un e-mail la adresa office@sapunnatural.ro.

6.3. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu poate fi disponibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente.

Art. 7. INTRERUPEREA SAU PRELUNGIREA CAMPANIEI

7.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania oricand pe parcursul desfasurarii acesteia sau de a o prelungi peste termenul de desfasurare anuntat initial, cu informarea prealabila a consumatorilor pe site-ul www.sapunnatural.ro.

ORGANIZATOR

BUZORI SILVIA CRISTINA PFA

Silvia Buzori

Administrator